....

How to find us

Kai Thai Spa Erasmia
285 Willem Erasmus Street, Erasmia, Centurion

Kai Thai Spa Moreleta Park
745 Peddie Street, Erasmuskloof, Moreleta Park

Kai Thai Spa Centurion
1242 Willem Botha Dr, Eldoraigne, Centurion